Dear Parents and Incoming Co-ed

inspired lang. I hate math pero di maiwasan kasi iyon ang ikinabubuhay ko. Kung may chance sana noon, maybe iba ang naging tadhana ko.
DEAR PARENTS AND INCOMING CO-EDS,
Graduation mode na naman….

Ilan kayang mga batang senior high ang magpapatuloy sa pag-aaral dahil iyon ang GUSTO nila…(Gusto because interesado, talentado at kaya ng brains),

Ilan din kaya sa mga incoming co-eds, ang pwenersa ng magulang na kumuha ng KURSONG PINANGARAP NG MAGULANG NA HINDI NATUPAD kaya ipapagawa sa anak kahit hindi GUSTO, DI KAYA NG BRAINS at NG Bulsa,
Ilang porsyento rin kaya ang mag-aaral lang dahil ayaw mautusan at magtrabaho, Inshort LUSTAY PERA LANG,

Ang kukuha ng kurso dahil iyon ang uso at shifter din sa susunod na semestre….
Ilan din kaya ang GUSTONG MAG-ARAL PERO ‘LA PERA, Iyong palihim na umaasam at naiinggit sa mga Co-ed na.
Ni-post ko ang katanungan ito para sa inyong mambabasa. Mahal ang tuition fee sana maawa kayo,

Maawa ka magulang sa ANAK at huwag mong i-pilit ang iyong gusto,

Ikaw din ang magdusa kong anak mo’y magluko,

Mahirap magtapos sa KURSONG DI NILA GUSTO,

Maniwala ka Nanay di Sila masaya sa edukasyong nakamit nila.
Maawa ka ANAK, Sa iyong Ina’t Ama,

Mahirap kumita ng pera para mapaaral ka.

Pahalagahan mo ang bunga ng pawis nila, 

Magtapos ka, Magtagumpay, at Tayugan ang pangarap,
Ikaw na UMAASAM na mag-aral huwag kang SUMUKO.

Alalahanin mo na hindi lahat ng MAYAYAMAN sa buong mundo ay GRADUATE SA KOLEHIYO.

Gamitin ang Talento sa ikakabuti mo.

Manalig ka sa sa KANIYA, at makamtan mo,

Ang pangarap mong Asenso.

Advertisements

IS THIS DEPRESSION?

Why was that? You know that your boat is sinking but you’re not doing the acts of survival? Is that depression? 

I could not relate with people in this state of mind. Long time ago, i believe that i am one of the few collective people that was least expected to be in this situation. I know my plans and goals. I have ways to reach that goal. Everything in my life is on plan. I foresee the future as lucid as a crystal. I am organized. I list all the things i wanted and dreamt to achieve. After sometime, i will open that journal to cross each achievement. Then, i will re-examine it again. I will figure out why this goals were left behind. I keep doing this routine for ages now. I could say that it was effective. But, one day, for unknown reason, i stopped dreaming and believing. I just let things out on its own. If i am to describe my state of mind that time, it will be ‘I don’t care’. 

I don’t care fot the house arrears. I ignored call center representatives’ pestering calls. I am not concern with my flunctuating savings. I don’t mind if my credit cards were maxed out. I enjoy the comfort of my bed watching youtube and reading app-based books. I don’t mind being hungry for i am lazy to cook. I just lay down doing nothing. 

This was my routine for a few months. I know that something wrong but i just shrug it off.

Darkest Tunnel

Everybody is afraid of me,

If they’ll have to choose, i’m not an option

I am cold and not warm,

But i can make you sweat.

I can send shiver to your spine,

I can make you weak and numb.

I am dark with no trace of  light

But one day, a little girl was lost, 

No road to travel, but my cold post.

“Keep moving,   little one and search for the end.

There is the light, a glimpse of light!

Let it grow bigger, and please don’t come back again.”

I heaved a deep sigh, as if i am hurting, 

As the little girl pass thru, i can feel her pain. 

I am the darkest tunnel, and i am not good, i induce pain.

Years pass-by,  a lady is lost, she is walking as if enjoying my cold post.

“Keep moving passerby and search for the light.”

“It is okay, Mr. Tunnel. I just want to rest a little bit.

I have been here, so lonely and lost, 

Being here again, searching for light,

The prettiest light, that i don’t often see”.

A decade have past, an old woman is lost.

“Don’t mind me Mr. Tunnel, just let me through,

I may old  and weak but i can walk,

I am searching for the light, that only you can provide. 

I am not afraid, for i have been a constant passer In this darkest tunnel.”

So the lost little girl,was the lady and the woman,

My constant passerby, not afraid of the dark,

For in the end, she will see the light.
I am the darkest tunnel,  come it  be a passetby,

at the end there will be light.

Running Away

Running away is not my cup of tea.

I am fallen, it is hard for me to stand up again,

If i have forgotten you, forgive me lord,

Please ignite the passion that i may love again,

Please let me live, love and be happy again.

Harap na Upuan

From: Harap na Upuan 

Pag-akyat sa bus, kapansin-pansin pagkat walang laman,

Pag-upo sa jeep, nandoon sa likuran,

Sa MRT at LRT Papapuntahin ka sa unahan,

Pilit inuokopa ng mga taong walang pakialam.

Makapangyarihan ito, sa taong nakakakilala,

Kahit ikaw ang nauna, paalisin ka nila at wala kang magagawa. 

Kung ikaw ay nakatayo, dahil di ka na nakaupo, 

Kaiingitan mo ang mga nakaupo,

Lalo na kung sadyang binabakante ang Upuan Special sa pampublikong sasakyan.

Hindi ko na papangarapin ang upuan sa harap,

 kung ang katumbas nito ay habam-buhay na hirap,

Mas gugustuhin ko pa ang saglit na pagtayo, 

Kung kunting tiis at dusa lang ang hatid nito,

Pagtiyagaan ko na, dahil tiyak makakarating ako,

Kunting unat at ehersisiyo,

Pwede ng good to go, brand new na ulit ang bones ko.”

Ballad of a Mother’s Heart

 

BALLAD OF A MOTHER’S HEART BY JOSE LA VILLA TIERRA ESSAY

Custom StudentMr. TeacherENG 1001-0416 August 2016

Ballad of A Mother’s Heart by Jose La Villa Tierra

The night was dark, 

for the moon was young 

And the stars were asleep and rare;

The clouds were thick, 

yet Youth went out To see his Maiden fair. 

“Dear One,” he pleaded as he kneltBefore her feet,in tears,

”My love is true; why have you keptMe waiting all these years?

 “The maiden looked at him unmoved,

It seemed, and whispered low:

”Persistent Youth, you have to prove

By deeds your love is true.” 

“There’s not a thing I would not do

For you, Beloved,” said he.

”Then go,” said she, “to your mother dear

 And bring her heart to me.

“Without another word,

Youth left and went to his mother dear. And opened her breast and took her heart.

He did not shed a tear!

 Then back to his Maiden fair he ran,

Unmindful of the rain;

But his feet slipped and he fell down And loud he groaned with pain! 

Still in his hand he held the prize 

That would win his Maiden’s hand; 

And he thought of his mother dear 

So kind, so sweet, so fond. 

And then he heard a voice, 

Not from his lips but all apart:

”Get up,” it said; “Were you hurt, Child?”

It was his mother’s heart.

Ballad of Mother’sHeart

 

The night was dark,For the moon was young,And the Stars were asleep and rare,The clouds were thick,Yet Youth went out,To see his Maiden fair.Dear one,he pleaded as he knelt before her feet in tears.My love is true,Why you have kept me waiting allthis years?The maiden looked at him.Unmoved it seemed,And whispered low.Persistent Youth,You have to prove by deeds,Your love is true.“There’s not thingwould not do for you, Beloved” saidhe.“Then, go.” said she. “To your mother dear,And bring her heart to me.Without another word,Youth left and went to his mother dear.He opened her breast and took her heart!But he did not shed tear.Then back to his Maiden fair,He run unmindful of the rain.But his feet slipped, And he felldown,And loud, he groaned with pain!Still in his hand he held the prize,That would win his Maiden’s hands.But he thought of his mother dear,So kind,so sweet,so fond.And then,he heard voice!Not from 

Sa Iyong Pagiisa

Sa Iyong PagiisaOrginally posted on FB July 1,2013.Dedicated to Friend)

Sa buhay ng tao, laging may problema,

minsan napakahirap na sobra pa sa ‘kaya’,

marami ang sumusuko at laging lumuluha,

iniisip ng ilan, bakit ba nauso pa ang problema?
minsan, sarado ang isipan dala ng matinding problema,

ang solusyon ng ilan, magpatiwakal at tumakas ng sadya.

may iilan din na pinipilit lumaban at kinakaya,

pero may nakalimutan, sila, ang isiping hindi sila nag-iisa.
ano mang relihiyon, ang pinapaniwalaan ng bawat isa,

magkagayunman, alam kong may pinapaniwalaan ka,

matututo sana tayo na sumuko sa kaniya, 

para maramdaman natin na di tayo nag-iisa.
minsan, ninanais natin na makita na lang sana,

ang pagdating ng problema para tayo ay handa,

pero naisip mo ba na siguro kung magkagayon,

tayo ay magiging lampa, hindi matatag, at nagpapadala sa alon.
Sa Iyong pagiisa, alam kong mapapaisip ka,

pag may problema, alam mong nandiyan siya.

pakinggan mo lang, tiyak magiginhawaan ka,

para ang buhay ay enjoy at hindi boring ang dala.
—thanks  sa pagbasa—