Month: September 2017

Darkest Tunnel

Everybody is afraid of me,

If they’ll have to choose, i’m not an option

I am cold and not warm,

But i can make you sweat.

I can send shiver to your spine,

I can make you weak and numb.

I am dark with no trace of  light

But one day, a little girl was lost, 

No road to travel, but my cold post.

“Keep moving,   little one and search for the end.

There is the light, a glimpse of light!

Let it grow bigger, and please don’t come back again.”

I heaved a deep sigh, as if i am hurting, 

As the little girl pass thru, i can feel her pain. 

I am the darkest tunnel, and i am not good, i induce pain.

Years pass-by,  a lady is lost, she is walking as if enjoying my cold post.

“Keep moving passerby and search for the light.”

“It is okay, Mr. Tunnel. I just want to rest a little bit.

I have been here, so lonely and lost, 

Being here again, searching for light,

The prettiest light, that i don’t often see”.

A decade have past, an old woman is lost.

“Don’t mind me Mr. Tunnel, just let me through,

I may old  and weak but i can walk,

I am searching for the light, that only you can provide. 

I am not afraid, for i have been a constant passer In this darkest tunnel.”

So the lost little girl,was the lady and the woman,

My constant passerby, not afraid of the dark,

For in the end, she will see the light.
I am the darkest tunnel,  come it  be a passetby,

at the end there will be light.

Advertisements

Running Away

Running away is not my cup of tea.

I am fallen, it is hard for me to stand up again,

If i have forgotten you, forgive me lord,

Please ignite the passion that i may love again,

Please let me live, love and be happy again.

Harap na Upuan

From: Harap na Upuan 

Pag-akyat sa bus, kapansin-pansin pagkat walang laman,

Pag-upo sa jeep, nandoon sa likuran,

Sa MRT at LRT Papapuntahin ka sa unahan,

Pilit inuokopa ng mga taong walang pakialam.

Makapangyarihan ito, sa taong nakakakilala,

Kahit ikaw ang nauna, paalisin ka nila at wala kang magagawa. 

Kung ikaw ay nakatayo, dahil di ka na nakaupo, 

Kaiingitan mo ang mga nakaupo,

Lalo na kung sadyang binabakante ang Upuan Special sa pampublikong sasakyan.

Hindi ko na papangarapin ang upuan sa harap,

 kung ang katumbas nito ay habam-buhay na hirap,

Mas gugustuhin ko pa ang saglit na pagtayo, 

Kung kunting tiis at dusa lang ang hatid nito,

Pagtiyagaan ko na, dahil tiyak makakarating ako,

Kunting unat at ehersisiyo,

Pwede ng good to go, brand new na ulit ang bones ko.”