Category: Uncategorized

The Seer

I am the seer. Hindi ko pinili at hinangad ang gift na ito. Dahil ako mismo ay nagtataka. Hindi ko mawari kung bakit ko nakikita ang mga bagay-bagay na salat sa pandama. Ngayong Agosto Dose Dos Mil deisy otso sa pagpatak ng alas dose ng haying-gabi. Kailangan kung idilat anf mga mata para isulat ang isang akda. Akda na maaring isa na naman babala.

Napaisip ako doon sa kwento ni Adan at Eba. Tubgkol sa Forbidden Fruit. Nang makain ni Eba ang ipinagbabawal na frutas, naimulat sa katotohanan ang kaniyang mga mata. Na siya ay hubad. Tinawag niya si Adan para tikman din ang prutas. At katulad ni Eba ang pagiging inosente ay nawala. Maraming interpretasyon na ang ating narinig. Iba-ibang talinghaga ang sa ipinangaral sa atin. Pero kung ating isa-isahin ngayon. Di kaya ang Forbidden Fruit na iyon ay simbolismo na siya nating ginagawa ngayon? Hindi kaya ang forbidden fruit na iyon ay simbolismo ng too much freedom na tinaramasa batin ngayon.

Ang buhay nating napakamoderno. Napakaraming imbesyon na teknolohiya. Minsan hinahamon na ng sensiya ang mga normal na bagay na noon ay di alintana. Too much freedom will kill us all. Kasi sa paghahangad natin lumigaya, we are defying things from their normal state. Nakalimutan natin na hindi lahat ng legal ay moral. Hindi na ako magtataka na iyong sudunod na tinaguriang anti-christ ay nagkalayong linisin ang makasalanang mundo natin ngayon. Hindi na ako magtataka na sa hangad niyang baguhin ang lipunan, lilipulin niya ang masasama. Kasi hinahangad niyang babalik ang mundo sa original nitong sistema. Ang natural na ayos ng mundo.

Lahat na tayo ay tumikim sa forbidden fruit at nagtatago na tayo kay Lord hindi dahil tayo ay nahihiya kundi kinukwestiyon na natin ang kapangyarihan niya. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na ang totoong maylikha ay mapagmahal. Kumikilos siya at nagoapahayag sa mga taong bukas ang isip at pag-ibig. Hindi pa huli ang lahat. Humilibg tayo at tawagin siya. Para patawarin tayo sa oagkain natin sa forbidden druit.

Advertisements

The beauty of the darkest tunnel

Hold my hand, let’s go. Together, we pass the darkest tunnel. Nobody can understand what we’re going through but only the few who were fearless to push through this dreaded tunnel.  There they are! Waiting at the end to give us the torch of  light. Believe in me my dear, we can survive. Just hold my grip and we will go.

At the end of the darkest tunnel, the pen and paper is waiting for you to scribe the  most feared passage for humanity. Let’s talk about the beauty of the darkest tunnel.

Maybe you are not at the right track after all

Sometimes, we think we know what we want. We have objective and goal. We are doing all our best to reach that goal. Later we realized that our goal is not the objective after all.

When I was at my first year in a parochial catholic high school, our English Teacher gave us a seat work. In a long bond paper there was a set of 20 directions to follow. The catch is, you have to finish the directions for thirty (30) minutes. Us(students), being naive and compliant, followed the directions per se. Our thirty minutes is up and no one reach the 20th r the last of the direction. The 20th direction is the most essential after all. That is to write our name on the top most right of a whole sheet paper. We laughed. Our English Teacher revealed that it is only a test to know if we read the direction first before doing the activity.

I remembered also my English Reading Subject when i was in elementary. I summarized it the way i can remember it.

“In an Elementary School, there is this small boy who’s dreaming to join the school basketball varsity. Because he is small, he ended up at the bench for every game. He dream of being the star player. He told himself that one day he will be the best player. So, he practice running fast and jumping high. But years passed, no one notices his effort. The boy did not give up. He continue to practice.

Oneday while he is running and jumping alone in the school’s basketball court, the track and field coach saw him. He convinced the little boy to join his team. After few months the boy won a gold medal for best jumper.

He later realized that basketball is not for him. But only away of achieving a better dream.

In life, we planned our future the way we visualize it. We wanted someone because we believe that they are the best for us. But, there is instances that what we wanted is not always right because there is the best waiting for us.